חוזה ציבורי

הסכם שירות אתרים carpo.co.il
1. הוראות כלליות

 • הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים לשימוש באתר carpo.co.il  בין "המשתמש" לביןVlad Z, שהוא האדם האחראי להבנת החקיקה הנוכחית בנושא הגנת נתונים להלן "המינהל".
 • הממשל נוקט אמצעים מתאימים להגנה על המידע האישי של המשתמשים.
 • הסכם זה הוא הסכם הצטרפות ציבורית. רישום המשתמש מציין את הצטרפותו של המשתמש להסכם זה. הוא מאשר באופן מלא את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן. האתר מציע למשתמש גישה לשימוש בשירותים מקוונים באמצעות תוכנית מחשב בתנאים המפורטים בהסכם זה. בעת ההרשמה נוצר חשבון למשתמש. החשבון מועבר למשתמש לשימוש בלתי מוגבל והוא נחלת המינהל. המשתמש או הממשל לא יכולים להעביר את החשבון לצדדים שלישיים.
 • האתר הוא מערכת מידע וטלקומוניקציה, המספקת שירותים מקוונים למשתמשים הניתנים באמצעות תוכנית מחשב והיא: מערכת הצהרות [מידע, נתונים], כולל, בצורה של בסיס נתונים, תוכנית מחשב המספקת גישה ל מידע, חפש מידע בקבצים על סחורות ושירותים, על משתמשים המציעים סחורה ושירותים כאלה למכירה/ השכרה וכן מספק למשתמשים גישה למיקומו במאגרי המידע של הממשל על ידי שימוש במטרה הפונקציונלית של תוכנית מחשב באינטרנט (כולל כתובת רשת). משתמש שקיבל גישה לשירותים מקוונים באמצעות שימוש בתוכנת מחשב בחלק החשבון האישי יכול לנהל כל הגדרה של הנתונים שלו ושל אובייקטים שהוצבו (תמונות, טקסטים), לשנות, להוסיף, לשנות במאגרי המידע לפי שיקול דעתו האישי.
 • הסכם זה חל באופן שווה על כל המשתמשים, ללא יוצא מן הכלל.
 • הממשל אינו אחראי להצהרות (מידע, נתונים) שפרסם המשתמש. כל העסקאות מבוצעות ישירות בין המשתמשים. הממשל אינו צד לעסקות, אלא רק מספק למשתמש אפשרות להזין הצהרות (מידע, נתונים) למשתמשים במאגר.
 • הממשל מתחייב לעשות הכל כדי להבטיח את הדיוק והרלוונטיות של המידע המפורסם באתר. הממשל מבטיח את סודיות ההודעות ושמירת סודיות המידע אודות המשתמשים באתרים, למעט מקרים שנקבעו בחקיקה של ישראל. הממשל אינו ערב לערך נכונות, דיוק, פירוט או שלמות המידע המפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. בעניין זה הממשל מסרב לאחריות:
 • בגין הפרות כלשהן של האתר;
 • לכל שגיאה באתר;
 • בגין גרימת נזק, נזק, אובדן מידע או גרימת אובדן אחר לכל אדם אשר קם בעת השימוש בשירות האתר, כולל עלות רכישת חפצים דרך האתר, אובדן רווחים, לקוחות או נתונים וכל הפסד מהותי אחר שנגרם כתוצאה מביקור באתר. או חוסר האפשרות לבקר, וכן בשל אמון במידע כלשהו המתקבל ישירות או בעקיפין באתר;
 • בגין הפרה של המשתמש בזכויות היוצרים ובזכויות אחרות של צדדים שלישיים, על ידי פרסום חומרים שאינם עומדים בחקיקה הנוכחית (כולל זכויות יוצרים), שנוספו על ידי המשתמש לאתר או הועברו למינהל בדרך אחרת.
 • הממשל נענה מייד לפניות של משתמשים שהפכו לקורבנות רמאים ומעניקים להם הוראות כיצד ליצור קשר עם גורמי אכיפת החוק.
 • הממשל אינו אחראי להצבת מידע על ידי פושעי רשת, קרי להצבת הצהרות (מידע, נתונים) עם מידע כוזב בכוונה, אשר מטרתו להטעות את משתמשי האתר ולקבל הטבות מהותיות באמצעים בלתי חוקיים.
 • לבקשת גורמי אכיפת החוק המינהל מספק מייד ובזמן קצר את כל המידע הדרוש (במסגרת היכולות הטכניות בהתאם לחקיקה הנוכחית).
 • הממשל מדגיש כי על המשתמש להיות ערניים וקשובים על מנת שלא יהפוך קורבן לרמאים.
 • על ידי פרסום הצהרות (מידע, נתונים), תמונות (חומרים להלן), המשתמש גם מספק למינהל את כל החומרים הכפופים לזכויות קניין רוחני, רישיון שניתן להקצאה, ניתן להעברה, ברשיון משנה, לשימוש בכל החומרים הכפופים לזכויות קניין רוחני, פורסם על ידו באתר (להלן - "רישיון לקניין רוחני"). מצדיקה באותה צורה כי יש לה את כל הזכויות, הסמכויות והעילות הנחוצות למתן רישיון כזה. רישיון קניין רוחני זה פג רק כאשר המשתמש מוחק את החומרים שפורסמו על ידו, הכפופים לזכויות קניין רוחני, אלא אם כן חומריו הועברו לאחרים ולא נמחקו על ידם.
 • ניתן להציג את פרטי המשתמש שהוא מוסיף לאתר באיחור של מספר דקות עד 3 ימי עבודה. הממשל שומר לעצמו את הזכות שלא להציג ו/ או למחוק פרטי משתמש המפרים את תנאי הסכם זה.
 • מיקום השירות הוא ישראל. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או בקשר אליו, לרבות כל שאלה הנוגעת לתוקפו או לסיומו, חייבת להיות מופנית ולהיפתר סופית על ידי בית המשפט בישראל בהתאם לחוקי ישראל.

2. הגדרת מונחים

 • גיליונות מידע, נתונים של האתר - זהו מידע ומידע אודות המחיר, הקטגוריה, התיאור, המוצעים למכירה השכרה של סחורות ושירותים, וכן תמונות שהוזנו על ידי המשתמשים למאגר באמצעות תוכנית מחשב.
 • מסד נתונים הוא אוסף של הצהרות (מידע, נתונים) בקבצי מחשב ומערכת ניהול מסד נתונים.
 • מערכת ניהול מסד הנתונים באתר היא מערכת מידע והפניה, שהיא תוכנת מחשב המספקת למשתמש את השירותים המקוונים הבאים:
 • חפש הצהרות (מידע, נתונים) בקבצי מחשב (כולל קבצי מסד נתונים) אודות טובין ושירותים המוצעים למכירה / השכרה.
 • הוספת הצהרות מידע, נתוניםעל מכירת/ חכירה של טובין ושירותים למאגר.
 • הצגת תוצאות חיפוש למידע (מידע, נתונים) בקבצי מחשב למשתמשים ששילמו עבור שירותי מקוון בתשלום למשרות הראשונות (כולל לפרק זמן שצוין על ידי המשתמש).
 • קניין רוחני של המשתמש - תמונות, טקסטים, תיאורים שמשתמשים נכנסים למסד הנתונים באמצעות תוכנית מחשב.
 • שירות מקוון - השימוש במטרה הפונקציונלית של תוכנית מחשב המאפשרת למשתמש (באמצעות הקטע "חשבון אישי"), במסגרת זכויות השימוש הנרכשות, לנהל כל הגדרות של נתוניו ורכושו הרוחני (תמונות, טקסטים), לשנות, להוסיף, לשנות את הנתונים שלו במאגר המידע של הקניין הרוחני שלהם לפי שיקול דעתם.
   

 3. תיאור שירות האתר

 • האתר הוא שירות מקוון המספק למשתמשים באמצעות תוכנית מחשב, את השירותים המקוונים הבאים ברוסית, אנגלית, שפות ועברית:
 • גישה למידע, מידע מדעי וחינוכי, התייעצויות;
 • הזנת (הוספה) למאגר הצהרות (מידע, נתונים) אודות מכירת/ שכירות של סחורות, שירותים, קורות חיים ופנויים;
 • גישה לחיפוש אחר הצהרות (מידע, נתונים) בקבצי מחשב אודות טובין, שירותים, קורות חיים ופנויים המוצעים למכירה / השכרה;
 • הבאתם לתפקידים הראשונים ולתקופת זמן שנקבעה על ידי המשתמש בתוצאות החיפוש של הרשימות (מידע, נתונים) שהוזן למאגר על ידי המשתמש במכירת/ שכר דירה של סחורות ושירותים, ששילמו עבור שירות מקוון זה.
 • היכולת של המשתמשים לרשום וליצור חשבונות באתר. לאחר ההרשמה, המשתמש מקבל גישה לקטע באתר (שירות מקוון), בו הוא יכול לפרסם מידע: מידע ליצירת קשר; מידע על טובין ו / או שירותים המוצעים למכירה/ השכרה; מידע אחר על עצמו ו / או הנושא שהוא נציג.
 • הממשל אינו מבצע בדיקת חובה של ההצהרות שפרסם המשתמש מידע, נתונים.
 • כל ההצהרות (מידע, נתונים) המפורסמות באתר נחשבות לרכוש המשתמשים שפרסמו זאת עד למסירת ראיות נאותות לגבי משהו אחר.
 • המשתמשים אינם מקבלים שום זכויות לשימוש במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים והם אחראים הבלעדי לבעל המידע על שימוש לרעה.
   

4. המשתמש אסור באתר:

 • קנו שירותי ניהול לצורך מכירה חוזרת לצדדים שלישיים, אלא אם כן נחתם הסכם כתוב נפרד הקובע זכות כזו. במקרה שהמינהל יגלה את עובדת מכירה חוזרת של שירותיה על ידי המשתמש, ללא הסכמת המינהל בכתב, יש למינהל הזכות להשעות את מתן השירותים למשתמש על ידי מחיקת הפרסומים ללא הזכות להחזיר את הסכום ששולם עבורם. כמו כן, למינהל הזכות לחסום את הטלפונים הכלולים בחשבון המשתמש, דבר שאינו כולל שימוש נוסף בשירות לצורך הוספת פרסומים. מידע שהתקבל ממשתמשי אתר המינהל יכול להוות עדות למכירה חוזרת של שירותים, כמו גם לגילוי עצמאי של הממשל על עובדת מכירה חוזרת של פרסומים באתרי צד ג '.
 • השתמש בלוגו הפרויקטים והשירותים של האתר באווטרים, סמלי לוגו ותמונות בפרסומים של אתרים אחרים.
 • בעת פרסום פרסומים:
 • הוסף פרסומים זהים בתחומים וקטגוריות שונות.
 • ציין בתיאור מידע על מכירת מספר מוצרים או מתן מספר שירותים שאינם קשורים זה לזה.
 • בטקסט של הפרסום, בשדה "שם משתמש", בכותרת ובתמונה/ וידאו, עליך לציין: כתובות אתר, כרטיסי ביקור ופרטי קשר. יש חריגה עבור לקוחות מסחריים: אפשר לציין את הלוגו, שם החברה/ המינהל, יצרן הטובין בתמונה / וידאו.
 • הנח תמונת מוצר על התמונה/ הווידיאו שאינה תואמת את הכותרת והטקסט של הפרסום.
 • מיקום הצהרות (מידע, נתונים) הקשורים לכותרות אחרות.
 • פרסם פרסומים שאינם תואמים את האזור הגיאוגרפי והעיר הנבחרים, או שנמצאים בכותרת הלא נכונה באתר.
 • ציין מאפיינים שגויים של נושא ההצעה. כולל, אינדיקציה למחיר שאינו תואם את המחיר בפועל של מכירת טובין או שירותים. יש לציין את המחיר במלואו עבור כל המוצר או השירות.
 • פרסם מידע (כגון הצהרות, נתונים) מרשימת הסחורות והשירותים האסורים:
 • ייצור וסחר במוצרי טבק ותערובת עישון אחרים.
 • ייצור ומכירה של משקאות חריפים.
 • ייצור ומכירה של תרופות נרקוטיות ופסיכוטרופיות.
 • ייצור תרופות וטרינריות וטרינריות. מכירת מוצרים ותרופות פרמקולוגיות, כולל תוספי תזונה.
 • סחר באיברים אנושיים, מתן שירותי תורמים.
 • מכירת בעלי חיים וצמחים המופיעים בספר האדום.
 • מוצרים ושירותי שוחט לייצורם.
 • ייצור ומכירה של כלי נשק, תחמושת.
 • ייצור ומכירת זיקוקים וחומרי נפץ אחרים.
 • מתן שירותי מין. מכירת פריטים ומתן שירותים שאינם מיועדים לקטינים.
 • אמצעים מיוחדים להסרת מידע מערוצי התקשורת.
 • מסמכים ומספרי מדינה לרכבים, תעודות זהות ממלכתיות ומסמכים מכל מדינה בעולם.
 • רכישה/ מכירה של פרסי מדינה, הזמנות, מדליות, תעודות ושאר סימנים בולטים.
 • רכישה/ מכירה של מט"ח, מניות, ניירות ערך, ערכי מטבע אחרים (למעט רכישות או מכירות למטרות     נומיסמטיות).
 • רכישה/ מכירה של אבנים יקרות, חומרים, אבנים יקרות למחצה.
 • מכירת תוכנות זדוניות, מסדי נתונים, מאגרי דואר זבל ומסדי נתונים אחרים המכילים נתונים אישיים.
 • עותקים / העתקים של טלפונים ניידים, טאבלטים וציוד אחר.
 • טובין מזויפים. כל סחורה ושירותים אחרים האסורים על פי החוק החל.
 • מכירת מסמכים רשמיים וכל המסמכים הממשלתיים או צורותיהם בכל מדינה בעולם, כולל דרכונים      תעודות זהות, תעודות, אישורים, תעודות, כרטיסי נסיעה, תעודות, רישיונות, תעודות רכב, כמו גם חוץ (הן מופעלות ולא מופעלות ) כרטיסי סים.
   

5. שירותים מקוונים מסחריים באתרים:

 •  המשתמש יכול להשתמש באתרי שירותים מקוונים בתשלום.
 • ניתן לספק כל שירות מקוון בתשלום רק למשתמשים רשומים באתר.
 • לא ניתן לבטל או להשעות את השירות המקוון שהוזמן.
 • שירותים בתשלום מוחקים יחידה אחת בכל יום +/- 30 דקות מרגע התשלום עבור השירות.
 • שליחת הודעת SMS לתשלום עבור שירותי אתר היא שירות של מפעיל סלולרי, כסף עבור ההודעה שנמסרה לא מוחזר. האחריות לתקינותו של ה- SMS שנשלח מוטלת על המשתמש, ובמקרה של טעות בטקסט ההודעה בעת השליחה, הכסף עבור השירותים לא יוחזר.
 • הסרה עצמית של המשתמש של פרסומים בתשלום מהאתר אינה מרמזת על החזר או זיכוי של כספים אלה לפרסומים אחרים של המשתמש.
 • ניתן לספק כל שירות מקוון מספר בלתי מוגבל של פעמים, והתשלום מתבצע ביחס למספר ההזמנות שבוצעו.
 • המונח למתן שירות מקוון בתשלום מצוין בעת ​​הזמנתו: החל מיום אחד.
 • המשתמש יכול להאריך את תוקף השירות המקוון על ידי הזמנתו ותשלום עבורו שוב.
 • על ידי הזמנתו ושילמו עבור השירות המקוון בתשלום של האתר, המשתמש מקבל רק את אותם תכונות המצוינות בתיאורו.
 • הפרסומים של המשתמש העושה שימוש בשירותים המקוונים בתשלום באתר כפופים אף הם להסכם זה.
   

6. הממשל שומר לעצמו את הזכות:

 •  שנה את האתר לפי שיקול דעתך.
 • ערכו עבודה טכנית לטווח קצר שמטרתה לשפר את הפונקציונליות של האתר ובסיס השרת.
 • ערוך שינויים בהסכם זה באופן חד צדדי.
 • שנה את העלות, סוגי השירותים המקוונים ואת משך הזמן שלהם, הוסף שירותים מקוונים חדשים, השהה ושנה את השירותים המקוונים הנוכחיים, ואילו השירות המקוון ששולם מראש יסופק לפי התעריף בתוקף למועד התשלום.
 • ערוך או מחק את כל ההצהרות (מידע, נתונים) (אם אין בהן מידע ספציפי, המחיר המצוין אינו תואם את מחיר המכירה בפועל), הערות או חומרים אחרים שפרסם המשתמש באתר, אם הם אינם עומדים בתנאי הסכם זה, אם הם אינם נכונים ועליהם מתקבלות תלונות ממשתמשים, מבקרים באתר. במקרה זה, המשתמש שפרסם גיליונות כאלה (מידע, נתונים) אינו מקבל הודעה.
 • השתמש לצרכים שלך בחומרים שפורסמו על ידי המשתמש באתר האינטרנט ונמצאים ברשות הרבים, מבחינת פיתוח חומרי פרסום ופרסום חומרים באתרי שותפים. במקרה זה, המידע האישי של המשתמשים לא מועבר.
 • חסום את מספר הטלפון של המשתמש אם הוא מפר לפחות סעיף אחד להסכם זה (יותר מפעם אחת. משמעות הדבר היא איסור על כל פעולות פעילות באתר פרסום הצהרות (מידע, נתונים, הוספת תגובות). לא ניתן לבטל את חסימת מספר הטלפון של המשתמש אם כללי האתר הופרו יותר מפעמיים).
 • מחק כל מידע מדפי האתר ואוסר על גישה מלאה או חלקית לאתר עבור כל משתמש או משתמשים מבלי להודיע ​​עליו מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה של מנהל האתר.
 • הסר תמונות מפרסומים שנמצאים בארכיון האתר במשך יותר משנה קלנדרית. במסגרת ארכיון האתר במסגרת הסכם זה, הצדדים מתכוונים לקטע של האתר להצבת הצהרות (מידע, נתונים) שלשמו הסתיימה תקופת פרסוםם באתר, וכן הצהרות (מידע, נתונים) אשר מוסרים על ידי המשתמש מהחיפוש בארכיון, אך ניתנת למשתמש אפשרות "השחזר הצהרות (מידע, נתונים) ללא אפשרות לערוך אותן.
 • הממשל שומר לעצמו את הזכות לבקש מהמשתמש מסמכי אישור האפשרות לספק את סוג השירות המתאים (עותקי רישיונות, תעודות רישום מדינה של גורם עסקי, עותק של תעודת רישום הרכב וכו ') ומסמכים אחרים המאשרים את חוקיות מכירת הסחורה / מתן שירותים ...
 • הנהלה והמנחים של האתר זכות:

- ערוך שינויים בטקסט המודעה לגבי איות ופיסוק שלא משפיעים על המשמעות הכללית של תוכן המודעה;

- מסרבים לפרסם מודעות אם אינן תואמות את הנושאים של הסעיפים שנבחרו, או מפרות את ההסכם הזה, כמו גם להגביל את מספר המודעות ממשתמש אחד לנוחיות השימוש באתרים מבלי לתת שום סיבה.

- סרב לבדוק מודעות אם הן מפרות את ההסכם הזה, כמו גם מבלי לספק נימוקים.